^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

กระเป๋าสตางค์รูปผลไม้

ทั้งหมดนี้ราคาเพียง 25 บาทเท่านั้นค่ะ

 

  

 

 

 กระเป๋าสตางค์รูปสุนัข 

ทั้งหมดนี้ราคาเพียง 25 บาท

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 กระเป๋าสตางค์รูปแมว 

ทั้งหมดนี้ราคาเพียง 25 บาท

 

   

   

 

 

กระเป๋าสตางค์รูปการ์ตูน

ทั้งหมดนี้ราคาเพียง 25 บาทเท่านั้นค่ะ 

  

 

 

 

 

         

1.                                      วิธีการดูแลรักษา 

1. 
พยายามอย่าใส่เหรียญหรือบัตรต่างๆลงในกระเป๋าสตางค์มากเกินไป เพระอาจจะทำให้กระเป๋าสตางค์เสียรูป และอาจขาดได้
2.             2.  เวลาดึงกระเป๋าสตางค์ออกจากกางเกงหรือตอนใส่มันกลับเข้าไปพยายามอย่าใช้แรงมาก
เพราะอาจทำให้กระเป๋าขาดได้
3.            3. ไม่ควรวางกระเป๋าสตางค์ไว้ในที่ชื้นหรือมีความร้อนมาก
4.             4. หากพบรูโหว่หรือรอยขาดของกระเป๋าสตางค์เราควรจะหาวิธีซ่อมแซมมันบ้างหรือหาอะไรแปะไว้
พยายามอย่าให้รอยที่มันเล็กๆขยายใหญ่ขึ้น
Contribute!
Books!
Shop!